Eksperymenty‎ > ‎

Konik szachowy

Ruch konika szachowego jest następujący: dwa pola w jednym kierunku i jedno pole w bok w stosunku do pierwotnego kierunku. Poniżej zaznaczono osiem pól, na które może skoczyć skoczek, znajdujący się w środku tej planszy.
 
Problem skoczka szachowego
Problemem skoczka szachowego nazywa się zadanie, polegające na obejściu skoczkiem wszystkich pól planszy tak, żeby na każdym polu stanąć raz i tylko raz.
Poniżej pokazane jest, że dla planszy o wymiarach 3 na 3 skoczek może obejść osiem pól, ale na dziewiąte nie może wskoczyć. Na takiej planszy  nie da się więc rozwiązać tego problemu.
Dla planszy 4 na 4 też nie istnieje rozwiązanie. Ale dla wszystkich plansz kwadratowych o boku większym od czterech można znaleźć taką scieżkę otwartą dla skoczka, żeby obszedł wszystkie pola dokładnie jeden raz. Mówimy, że ścieżka jest otwarta, gdy skoczek zaczyna i kończy na innym polu. Ścieżka jest zamknięta, gdy skoczek może na końcu wrócić na pole, z którego rozpoczynał swoją drogę. Poniżej ścieżki (otwarta i zamknięta) dla planszy 8 na 8.
  .
 
Zadanie dla Ciebie:
Spróbuj znaleźć ścieżkę dla planszy 6 na 6.
 
Szyfr 
Ścieżka konika szachowego była kiedyś wykorzystywana do szyfrowania tajnych wiadomości.
Tekst do zaszyfrowania wpisywano na przykład po jednej literze, pomijając przerwy, w pola planszy w kolejności ruchów skoczka.
Potem przepisywano litery z planszy rzędami od lewego, górnego pola i powstawał tekst zaszyfrowany.
 
Zadanie dla Ciebie:
Korzystając z opisanej reguły i poniższej planszy szyfrującej odczytaj tekst: 3srr4no7łeirk1udiępi.ozkw.CoperniKids - eksperymenty dla dzieci z fizyki i innych nauk ścisłych - Warszawa