Oferta


 Na naszych zajęciach wprowadzamy dzieci w świat nauk ścisłych: fizyki, chemii, informatyki, astronomii i matematyki. Odbywa się to poprzez wykonywanie przez dzieci różnych eksperymentów i ćwiczeń. Każdy eksperyment to okazja do wyjaśniania czasami prostych, a czasami bardzo złożonych praw naukowych.
Jak wiadomo pierwsze wrażenie robi się tylko raz. Naszym celem jest sprawienie, żeby nauki ścisłe skojarzyły się dzieciom z czymś bardzo ciekawym, wciągającym i wesołym. I żeby tak zostało na stałe.

Zapraszamy w podróż do świata nauk ścisłych!

1. Fizyka dla smyka
Dziesięć spotkań-warsztatów z fizyką dla przedszkolaków - jedno spotkanie w miesiącu.
Ostatnie spotkanie w roku to przypomnienie wszystkich wcześniejszych zajęć.
Zajęcia odbywają się w przedszkolach.
Przeznaczone są dla dzieci w wieku 3-6 lat (dostosowujemy poziom wyjaśnień do wieku).

Zajęcia prowadzimy dla małych grup (10-13 dzieci). Jeden warsztat trwa około około 20-25 minut.
Dzięki takim zasadom dzieci zachowują koncentrację przez cały warsztat oraz mogą samodzielnie wykonać część eksperymentów.

Poniższe ceny dotyczą jednego spotkania, przy założeniu 10 spotkań w ciągu roku. 
Zależą od liczby następujących po sobie grup w czasie jednego spotkania.
  • trzy pierwsze grupy - 260 zł
  • każda kolejna grupa to dodatkowe 50 zł
Ceny dotyczą zajęć następujących bezpośrednio po sobie.

W przypadku zajęć jednorazowych koszt jest wyższy o 50 zł od kosztu zajęć cyklicznych.


2. Fizyka dla ucznia
Dziesięć spotkań trwających godzinę lekcyjną - jedno spotkanie w miesiącu szkolnym.
Ostatnie spotkanie w roku to przypomnienie wszystkich wcześniejszych zajęć.
Zajęcia odbywają się w szkołach.
Przeznaczone są dla dzieci w wieku 6-11 lat (dostosowujemy poziom wyjaśnień do wieku).

Ceny dotyczą jednego spotkania, przy założeniu 10 spotkań w ciągu roku. 
Zależą od liczby dzieci oraz liczby następujących po sobie grup.
  • 1 grupa, do 13 dzieci - 260 zł
  • 2 grupy, w każdej do 13 dzieci - 300 zł - każda kolejna grupa dodatkowe 60 zł.
  • 1 grupa, do 26 dzieci - 290 zł
  • 2 grupy, w każdej do 26 dzieci - 340 zł - każda kolejna grupa dodatkowe 80 zł.
Zdecydowanie doradzamy dzielenie klas na dwie grupy - udział dzieci w zajęciach jest wówczas dużo intensywniejszy.

W przypadku zajęć jednorazowych koszt jest wyższy o 50 zł od kosztu zajęć cyklicznych.


3. Spotkania z fizyką i matematyką: Archimedes, Newton, Banach
Zajęcia roczne - dwadzieścia sześć spotkań w ciągu roku szkolnego.
* Spotkania w dni robocze trwają jedną godzinę.
* Spotkania w soboty trwają półtorej godziny.
 
Przeznaczone są dla dzieci w wieku 7-11 lat.
Maksymalna liczba dzieci w grupie - 10.
 
Cena za udział jednego dziecka:
* spotkania półtoragodzinne 1280 zł (płatne w dwóch ratach: 680 i 600).
* spotkania godzinne 980 zł (płatne w dwóch ratach: 580 i 400).
 
Oferujemy trzy cykle zajęć: Archimedes, Newton i Banach


4. Zajęcia miesięczne
Cztery spotkania w cztery kolejne soboty – każde trwa 3 godziny.
Przeznaczone są dla dzieci w wieku 7-11 lat.
Maksymalna liczba dzieci w grupie - 10.
 
Cena za udział jednego dziecka: 380 zł
 
Oferujemy trzy cykle zajęć:
* Powietrze i woda
* Mechanika
* Spotkanie z poważną matematyką